<<Potrubní pošta
Jednoduché systémy
Jednolinkové systémy
Vícelinkové systémy
Transport cenin
Slévárny
Komponenty
Reference
Úspěch v zahraničí
 

Slévárny

Ve slévárenských provozech (železárny, slévárny barevných kovů) jsou transportovány horké vzorky od tavících pecí do laboratoří, kde jsou vzorky vyhodnoceny a případně na základě výsledků testů provedeny korekce technologie, nebo složení tavby.

K tomuto účelu se používá ocelový potrubní systém o průměru 70mm a přepravní pouzdra jsou transportována stlačeným vzduchem. Automatické stanice zajistí bezpečné a spolehlivé odeslání, nebo příjem pouzdra.

Tento systém je řízen moderním řídícím systémem HLC, který umožní nejen spolehlivý provoz , ale rovněž i archivaci jednotlivých transportů a po připojení do počítačové sítě vizualizaci na PC.

Využití ve slévárenských provozech.

Výhody:
  • Rychlost a spolehlivost
  • Nasazení 24 hodin denně
  • Úspora pracovních sil
Příklady:
  • Pilsen Steel Plzeň
  • JMA Hodonín
  • ŽĎAS Žďár nad Sázavou
Systémy:
  • PP90