<<Potrubní pošta
Jednoduché systémy
Jednolinkové systémy
Vícelinkové systémy
Transport cenin
Slévárny
Komponenty
Reference
Úspěch v zahraničí
 

Komponenty
Stanice potrubní pošty - Jádro každé potrubní pošty je její stanice. Přesná a spolehlivá funkce v provozu muže být docílena jen dobrou spoluprácí obsluhujícího personálu a obslužných elementu. Proto se naše stanice lehce obsluhuje. Muže být nasazena jako stanice odesílací, přijímací, průchodná nebo odbočná. Použitím optických, nebo induktivních spínačů je docíleno bezkontaktní odbavování a dozor nad provozem. Vnitrním Bypas-vedením a pneumatickým bržděním patron dosahujeme bezhlučného a bezotěrového provozu.
 
Modulový systém , individuální řešení - Ke zvýšení výkonnosti potrubní pošty je požadována její pružnost. Proto mohou být velké sítě systému rozděleny na jednotlivé trasy a vzájemně propojeny vícenásobným rozvaděčem. K dosažení této pružnosti je třeba zařízení přesně sladit s danými požadavky. Ať již malé systémy, nebo velké komplexní sítě se dají díky modulovému řešení rychle a technicky nenáročně rozšířit.
 
Rychle je dobré, bezpečně lepší - Pokoušíme se s našimi moderními systémy dosáhnout maximální spolehlivosti. Je bezpochyby, že nejen rychlost, ale především bezpečnost a spolehlivost potrubní pošty předčí před ostatními druhy přepravních služeb. Ať již je požadována vysoká frekvence zásilek, nebo zvlášť citlivý materiál, dlouhé vedení, nebo hustá sít, na váš požadavek odpovíme vždy tím správným řešením. Hospodárnost se vám brzy projeví.
 
Dmychadlo na motorový, nebo světelný proud - Dmychadla na motorový proud se montují v systémech s vysokou frekvencí zásilek, nebo v rozsáhlých sítích. Bočněkanálové dmychadlo zaručuje vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost.
 
Plastikový posel - Naše přepravní patrony jsou vyráběny vysoce kvalitativní metodou. Náš sortiment můžeme přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Ať již budete posílat peníze, dokumenty, krevní zkoušky, výrobní zkoušky, klenoty, nebo různé zboží, můžeme velikost a tvar patron přizpůsobit. Mimo toho mohou být patrony dodány se šroubovacím, nebo výkyvným uzávěrem.
 
Display, klávesnice - Náš systém se vyznačuje velmi snadnou obsluhou. Komunikace mezi zařízením a obsluhujícím má být jednoduchá a srozumitelná. Podle potřeby je možno ovladač dodat s textem, nebo bez něho. Adresy mohou být individuálně programovány.
Display zobrazuje:
  • Cílovou adresu a jméno
  • Adresář
  • Momentální stav systému
 
Hlídač patron: Optický spínač - Citlivý, optický (ale odolný proti cizímu světlu) potrubní spínač reaguje ihned a spolehlivě, projde-li potrubím přepravní patrona. Odpovídající signál je dobře odstíněným vedením přenesen k ovládací centrále. Funkce a citlivost se dá snadno nastavit, kontrolovat se dá prostřednictvím svítivé diody.