<<Solární systémy
Kolektory
Řídicí jednotky
Solární zásobníky
Nechte si poradit
Státní dotace
Reference
Monitoring systému
 

Řídicí jednotky

Kvalitní a výkonný řídící systém je základem dobře fungujícího solárního systému. Výkonné a dobře nadimenzované solární kolektory ještě nezaručují energeticky efektivních chod systému, pokud není řízen odpovídajícím zařízením. Řídící systémy snímají nejen všechny potřebné teploty, ale také intenzitu slunečního svitu, počítají dobu ve stínu a na slunci, vyhodnocují energetické zisky solárního systému a samy rozhodují, kam bude směřována energie ze solárních kolektorů, upraví výkon klasického zdroje tepla a vyřeší co nejefektivnější provoz celého systému. Se složitými kombinacemi solárních a ostatních systémů máme desetileté zkušenosti. Vyřešily jsme několik stovek typových příkladů zapojení, které umožňují po instalaci solárních systému pouze zapnout řídící systém "do zásuvky" a odpadá složitá procedura ladění a nastavování systému. Potřebné nastavení jsme schopni přenést z PC během několika sekund.

Popis jednotlivých řídících jednotek najdete v sekci měření a regulace.