<<Měření a regulace
1 až 3 okruhy
Volně programovatelné
Příklady řízení
 

Příklady řízení
 
ML POLOVODIČE ABB, PRAHA
Řídící systém xxx reguluje využití odpadního tepla při výrobě a řídí chod tepelných čerpadel k výobě chladícího média. Zajišťuje zároveň vytápění budovy a přípravu teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla dodala firma Veskom s.r.o.
příklad
 
 
GREENGOLF PARDUBICE a.s
Řídící systém xxx reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody, vytápění hotelu a ohřevu lázeňských bazénů. Tepelná čerpadla dodala firma Veskom s.r.o.
příklad
 
 
GYMNASIUM PRAHA
Řídící systém xxx reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody, vytápění školních budov.
online vizualizace
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Řídící systém xxx reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody, vytápění školní budovy.
online vizualizace
 
 
SPORTOVNÍ AREÁL, SPOŘICE U CHOMUTOVA
Řídící systém xxx reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody, vytápění. Tepelná čerpadla dodala firma Veskom s.r.o.
příklad
 
 
TONER RL, PLZEŇ
Řídící systém xxx reguluje využití energie dodané centrální teplárnou k vytápění výrobních hal, kanceláří a ohřevu užitkové vody.
 
 
OBYTNÝ DŮM U PRAHY
Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém dodávky tepelné energie z tepelných čerpadel do topného systému, ohřev TUV, ohřev bazénů a výroba chladu pro chlazení.. Systém je síťově spravován naší technickou centrálou.
 
 
OBYTNÝ DŮM U PARDUBIC
Solární kolektory ohřívají zónový akumulační zásobník 1000l v kombinaci s el patronou a krbovou vložkou. Ze zásobníku je odebírána TUV a voda pro topný systém (podlahové topení v 1. np a radiátory ve 2.np). Řídící jednotka xxx reguluje ohřev zásobníku, provoz topného systému se dvěma míchanými okruhy, 6 okruhů s termohlavicemi na radiátorech, ČOV a zavlažování včetně dopouštění zavl. nádoby. Systém přijímá tři komunikační povely GSM a je plně modifikovatelný přes internet.
 
 
OBYTNÝ DŮM U STRAKONIC
Solárními kolektory v součinnosti s tepelným čerpadlem je primárně ohříván bazén v 1. nadpodlaží přístavby obytného domu. Dodaná energie rovněž zajišťuje vytápění bazénové místnosti a temperaci dílny v přízemí. Systém je připraven na budoucí připojení topného systému celého obytného domu včetně ohřevu teplé užitkové vody.
 
 
OBYTNÝ DŮM U Č. BUDĚJOVIC
Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém vytápění domu, solární systém (4 vakuové kolektory, zásobník užitkové vody a ukládání energie do akumulačních zásobníků)... Systém je síťově spravován naší technickou centrálou.
online vizualizace
 
 
PASIVNÍ DŮM VE STUDENCI
Jedná se o rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, dům není podsklepen. V domě je 5 obytných místností (obývací pokoj, pokoj pro hosty, dětský pokoj, ložnice a pracovna), dále kuchyňský kout s jídelnou, tyto jsou volně spojeny s obývacím prostorem. Zastavěná plocha domu je 111,72 m2, celkový obestavěný prostor je 801,83 m3. Objekt byl realizován jako masivní stavba, ze stavebního systému MED MAX, vnitřní zdivo bylo řešeno z vápenopískových cihel. V domě je rekuperační jednotka Paul a tepelné čerpadlo Aquaela. Více na www.pasivnipenzion.cz
 
 
OBYTNÝ DVOJDŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Řídící jednotkou je regulován a řízen v obou domech kompletní systém vytápění (5 okruhů podlahových konventorů), krb s teplovodní vložkou, solární systém ( 2 vakuové kolektory, solární kombinovaný zásobník 850 / 170 l), ohřev TUV, tepelné čerpadlo, systém osvětlení domu (venkovní). Celý systém je také propojen se zabezpečovacím systémem a monitorován naší firmou přes internet.
online vizualizace
 
 
OBYTNÝ DŮM V PELHŘIMOVĚ
Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (2 okruhy podlahového topení, 2 okruhy radiátorů), solární systém ( 4 vakuové kolektory, solární zásobník 1000 l), ohřev TUV (bojler 300 l), ohřev bazénu. Systém je jištěn záložním zdrojem UPS, propojen se zabezpečovacím systémem a internetem monitorován naší technickou centrálou.
příklad
 
 
OBYTNÝ VÝSTAVNÍ DŮM V ZÁPECH U PRAHY
Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém vytápění (kapilárové rohože, podlahové topení, ventilace a rekuperace), solární systém ( 6 vakuových kolektorů, 2 solární zásobníky 1000 l), ohřev TUV (bojler 300 l), ohřev bazénu, tepelné čerpadlo.. Systém je jištěn záložním zdrojem UPS a síťově spravován naší technickou centrálou.
příklad
 
 
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE MAČKOV
Řídící jednotkou je regulován, monitorován systém předehřevu TUV, ohřevu rehabilitačních bazénů a podpora vytápění ze tří kaskádově spouštěných tepelných čerpadel vzduch - voda. TUV je předehřívána v bojlerech s dvojitými registry o celkovém objemu 2 500l. Systém zároveň řídí v rámci ohřevu i filtraci rehabilitačních bazénů. Celý systém je také propojen se zabezpečovacím systémem a monitorován naší firmou internetem.
online vizualizace
 
 
OBYTNÝ DŮM V LITOMĚŘICÍCH
Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (1 okruh podlahového topení, 1 okruh radiátorových těles), solární systém ( 4 kolektory, solární zásobník 550l), ohřev TUV, tepelné čerpadlo IVT. Celý systém je také propojen se zabezpečovacím systémem a monitorován naší firmou internetem.
 
 
OBYTNÝ DŮM VE VIMPERKU
Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (2 okruhy topení), kotel a solární systém ( 5 kolektorů, solární zásobník 1000 litrů a bojler 300 litrů), ohřev TUV. Celý systém je monitorován naší firmou přes internet.
 
 
OBYTNÝ DŮM BRATISLAVĚ
Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém vytápění (kapilárové rohože, podlahové topení, ventilace a rekuperace) a tepelné čerpadlo.. Systém je síťově spravován naší technickou centrálou.
online vizualizace
 
 
FIREMNÍ SOLÁRNÍ SYSTÉM
Náš solární systém se skládá ze tří kolektorů, které jsou jednotlivými ventily připínány do systému podle aktuální teploty. Systémem vytápíme celou naší firmu a ohříváme potřebnou TUV. Tento systém rovněž průběžně modifikujeme za účelem výzkumu, abychom vyzkoušeli nejoptimálnější konfiguraci pro naše zákazníky. Jako primární zdroj topné energie používáme teplné čerpadlo vzduch / voda aroTHERM.
online vizualizace
 
 
PASIVNÍ DŮM V BEROUNĚ
Jedná se o rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, dům není podsklepen. Objekt byl realizován jako masivní stavba. V domě je rekuperační jednotka Paul a tepelné čerpadlo Aquaela. Objekt je vytápěn podlahovým topením, infrazářiči a ventilací.
online vizualizace
 
 
RODINNÝ DŮM V DOBŘICHOVICÍCH

online vizualizace
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA DRÁČEK
Pipis systému.
online vizualizace
 
 
RODINNÝ DŮM HLUBOKÁ
Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (4 okruhy topení), plynový kotel, zavlažování a solární systém ( 6 vakuových kolektorů, solární kombinovaný zásobník 1000 litrů s bojlerem 170 litrů), ohřev TUV. Celý systém je monitorován naší firmou přes internet.
 
 
RODINNÝ DŮM KAMENNÝ ÚJEZD
Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (3 okruhy topení), vyhřívání skleníku, krb, elektrokotel a solární systém ( 6 vakuových kolektorů, solární zásobník 1500 litrů a bojler 300 litrů), ohřev TUV. Celý systém je monitorován naší firmou přes internet.
online vizualizace